FAQ2021-05-18T13:43:49+02:00

Veel Gestelde Vragen.

Hieronder beantwoorden we de vragen die u mogelijk heeft.
Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden, aarzel dan niet om ons contactformulierin te vullen of om telefonisch contact met ons op te nemen via 087/35 53 62

Wie zijn wij ?2021-05-18T13:18:53+02:00

Aquatel is een familiale vennootschap die opgericht werd in 1997. Zij is gespecialiseerd in water-, energie- en gasmeters. Het is een 100% Belgische firma, op mensenmaat, die actief is in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Door de grote vraag van geranten en eigenaars van gebouwen met verschillende appartementen, heeft Aquatel in 2009 haar dienstaanbod uitgebreid met plaatsing van verwarmingskostenverdelers, meteropnames, kostenverdeling van verwarming en waterverbruik in appartementsgebouwen.

Aquatel is actief in alle regio’s van het land.  Haar team is samengesteld uit hooggekwalificeerde mensen die al gedurende meer dan 30 jaar actief zijn op dit gebied.  Hun professionalisme en hun focus op dienstverlening garanderen de deskundigheid van Aquatel.

Met Aquatel kiest u voor nabijheid.  Wij spelen snel en soepel in op uw noden.  Actief in België, rusten wij alle soorten gebouwen uit, van klein tot groot.

Wat doet Aquatel ?2021-05-18T13:20:23+02:00

Onze missie als dienstverlener is een rationeel en economisch verbruik van energie en water door de verwarmingskosten en het waterverbruik van eigenaars, gérants en bewoners gevoelig te verminderen.

Gelijktijdig energie en primaire grondstoffen besparen komt niet alleen alle betrokken partijen te goede, maar ook de omgeving.

Daarom installeren wij individuele meters (verwarmingskosten verdelers, energiemeters, warm en koud water meters) waarvan we jaarlijks de tellerstand opnemen.  Op basis hiervan stellen we de individuele rekeningen op.

 

Waar kan ik een offerte vragen ?2021-05-18T13:21:18+02:00

U kan een offerte vragen aan de commerciële dienst van Aquatel :

Pont Léopold, 13 te 4800 Verviers.
Tél 087 / 35 53 62
E-mail : aqua@aquatel.be

Wat is het verschil tussen huur en aankoop ?2021-05-18T13:23:34+02:00

In onze offertes geven we u 2 mogelijkheden : HUUR of AANKOOP.

HUUR

I.g.v. huur ziet u het aantal lokalen (hoeveelheid) en de jaarlijkse eenheidsprijs exclusief BTW (21%).

De prijs = het aantal lokalen per appartement vermenigvuldigd met de eenheidsprijs.  Deze prijs wordt aan de huurder (bewoner) aangerekend bij zijn jaarlijkse afrekening.

Deze prijs bevat de jaarlijkse opname en de jaarlijkse afrekening.  Het betreft hier een 10 jaar durend huurcontract.  Hierbij is de garantie op het materiaal 10 jaar.

AANKOOP

I.g.v. aankoop betaalt de eigenaar de eenheidsprijs vermenigvuldigd met het aantal lokalen in zijn appartement. ( BTW = 6% als het gebouw > 10 jaar, anders = 21%)

Voor de jaarlijkse opname en verrekening rekenen wij elk jaar kosten aan.  Deze kosten worden aan de huurder (bewoner) gefactureerd in zijn jaarlijkse afrekening.  Hierbij is de garantie op het materiaal 2 jaar.

Wat is een verwarmingskosten verdeler ?2021-05-18T13:25:12+02:00

Het betreft hier een rekenapparaat dat toelaat het aandeel van elke radiator te bepalen in de globale verwarmingskost.

Onze radiofrequente kostenverdelers gebruiken het principe van de dubbele sonde.

Dank zij dit principe detecteert een kostenverdeler op nauwkeurige en betrouwbare wijze de kleinste temperatuurverschillen tussen een radiator en zijn omgeving, en dit ook voor lage temperatuur verwarmingssystemen.

Dit toestel maakt het onderscheid tussen reële verwarming en opwarming van de radiator door externe oorzaak.  Zo wordt onterechte aanrekening vermeden tijdens de zomermaanden.

De zon beïnvloedt de getelde eenheden niet !

De kostenverdelers laten toe de facturen te individualiseren.  Elkeen betaalt zijn verbruik, hetgeen tot responsabilisering leidt.  De bewoners zijn hierdoor gemotiveerd om hun verbruik op te volgen en verspilling te vermijden.

Wanneer een verwarmingskosten verdeler installeren ?2021-05-18T13:26:33+02:00

Een verwarmingskosten verdeler laat toe zeer nauwkeurig het energieverbruik van elke bewoner van een gebouw te bepalen.  Hij is zowel bestemd voor eigenaars van meerdere appartementen als voor mede-eigenaars en gebouwenbeheerders.

De individualisering van verwarmingskosten laat een correcte verdeling tussen de bewoners van een gebouw toe.  Besparing op energiekosten is een tweede belangrijk voordeel.  Aangezien elke huishouden betaalt wat het werkelijk verbruikt, zal het bewust met zijn verwarming omspringen.

Aquatel stelt een gemakkelijke en snelle oplossing voor :

De door ons voorgestelde verwarmingskosten verdeler heeft een levensduur van méér dan 10 jaar en komt tegemoet aan de verwachtingen van de gebruiker dank zij zijn talrijke functionaliteiten.  Hij is in staat het aandeel van elke radiator precies en betrouwbaar te evalueren.

En dank zij de gebruikte radiotechnologie kan hij van op afstand uitgelezen worden.  De bewoners hoeven dus niet aanwezig te zijn als de technieker langs komt.

I.g.v. wisselen van bewoner doen we een opname op de gewenste dag om nauwkeurig de kosten tussen de oude en de nieuwe huurder te verdelen.

Ik ben momenteel klant bij een andere leverancier, maar die doet geen teller opname meer. Kan Aquatel de tellerstanden opnemen en de verrekening doen ?2021-05-18T13:27:56+02:00

Wij kunnen de opname doen van deze tellers.
Telefoon : 087 35 53 62
Email : aqua@aquatel.be

Welke is de code van mijn gebouw en waar kan ik die vinden ?2021-05-18T13:28:43+02:00

De code van het gebouw is de referentie die wij gebruiken om uw gegevens zo snel mogelijk in ons systeem terug te vinden.  Deze code is meestal vermeld links boven het adres van het gebouw en bestaat uit 4 of 5 cijfers.

Waarom meters plaatsen op de radiatoren en op de watertoevoer ?2021-05-18T13:29:27+02:00

Het plaatsen van verwarmingskosten verdelers op de radiatoren en van individuele watermeters laat een eerlijke verdeling van de kosten toe tussen de bewoners op basis van hun individueel verbruik.

Ik wil elektronische calorimeters plaatsen in mijn appartement. Wat moet ik doen ?2021-05-18T13:30:06+02:00

We moeten dan alle radiatoren van het gebouw uitrusten.

Bij het aanbrengen van de nieuwe calorimeters zijn de oude er niet afgehaald2021-05-18T13:32:11+02:00

Het verwijderen van calorimeters van de radiatoren laat meestal sporen na.

Indien de nieuwe meters, conform aan de installatievoorschriften, op dezelfde plaats komen dan de oude, dan is er geen probleem.

In het andere geval (bijvoorbeeld wanneer de oude calorimeters op de zijkant van de radiator zijn vastgemaakt), laten wij de oude meters ongemoeid.

Elektronische radiofrequent verdelers zijn in mijn gebouw aangebracht en mijn verbruik stijgt reeds ?2021-05-18T13:32:53+02:00

De verbruikte eenheden van een verdampingverdeler kunnen niet vergeleken worden met de eenheden van  een elektronische verdeler.  De verdampingverdeler telt tot meerdere tientallen eenheden.  De elektronische verdeler telt tot meerdere duizenden eenheden.

De eenheidsprijs berekend vanaf een zelfde gecommuniceerde verwarmingskost zal dus compleet verschillend zijn en logischerwijze veel lager zijn met een elektronische verdeler.

Uw afrekening zal dus niet automatisch hoger zijn met de electronische verdelers.

Waarom is er ook verbruik wanneer de radiator niet aan staat ?2021-05-18T13:33:37+02:00

Het is normaal dat een radiator een tijdlang warm blijft nadat hij afgezet is.

Als daarentegen de radiator niet afkoelt, dan is er waarschijnlijk een probleem met zijn afsluitkraan.

In dat geval dient u contact op te nemen met uw chauffagist.

Wat doe ik wanneer de thermostaat van mijn radiator defect is ?2021-05-18T13:34:15+02:00

In dat geval dient u contact op te nemen met uw chauffagist.

Kan ik zelf mijn eindafrekening opmaken ?2021-05-18T13:35:03+02:00

Uitgaande van de indexen van uw warmtekosten verdelers kan u niet zelf uw eindafrekening opmaken omdat het meetsysteem een proportioneel systeem is.

Dat betekent dat het geregistreerd verbruik van uw verdelers de hoeveelheid energie aangeeft die u als bewoner verbruikt heeft t.o.v. het totaal energieverbruik.

Uw indexen kunnen ook niet omgezet worden naar m³ gas of naar kWh.

Bovendien worden de energiekosten niet enkel verdeeld in functie van de indexen van uw warmtekosten verdelers.  Gewoonlijk worden er ook vaste kosten in rekening gebracht.

Ik verwijder een radiator zonder hem te vervangen. Wat moet ik doen ? ?2021-05-18T13:38:04+02:00

Indien u een radiator verwijdert zonder hem te vervangen, gelieve dan zijn calorimeter terug te sturen naar Aquatel SRL, Rue de la Chapelle 131, te 4800 Verviers.  Gelieve ook de technische dienst per email op de hoogte te brengen : aqua@aquatel.be

Volgende gegevens dienen vermeld te worden :

  • Code van het gebouw en code van het betroffen appartement
  • In welke ruimte de calorimeter zich bevindt
  • De controlenummer van de calorimeter (op het kleine meterscherm :  zie foto)

 

Ik vervang een oude radiator door een nieuwe. Waarop moet ik letten ?2021-05-18T13:38:54+02:00

In dat geval dient u Aquatel te verwittigen.

Telefoon :  087/35.53.62

Email : aqua@aquatel.be

Uw onderhoudstechnieker heeft vertraging. Wat doe ik ?2021-05-18T13:39:56+02:00

Het kan gebeuren dat onze techniekers zich laattijdig aanbieden op een afspraak o.w.v. vertraging in het verkeer, complicaties of laattijdig vertrek op een vorige werf,…

Aarzel niet om onze dienst Planning te contacteren op het Nr 087/35.53.62.  Zij kunnen contact opnemen met hen en u op de hoogte houden.

BELANGRIJK : Indien uw gebouw is uitgerust met RADIOFREQUENT materiaal, dan hoeven onze techniekers de appartementen niet te betreden.  Zij doen de opname van de tellerstanden van buiten het gebouw en nemen de resultaten mee op hun PC.

Ik was niet aanwezig tijdens het jaarlijks bezoek van de technieker. Wat doe ik nu ?2021-05-18T13:40:40+02:00

Indien u niet aanwezig was op de afspraak met onze technieker, zal automatisch een tweede bezoek ingepland en gefactureerd worden om de jaarlijkse opname te doen.

Indien wij dan nogmaals geen toegang krijgen tot uw appartement, dan dient u, als huurder / eigenaar, zelf contact op te nemen met onze dienst Planning :

Telefoon :  087/35.53.62

Email : aqua.aquatel.be

Indien u beschikt over RADIOFREQUENTE verdelers en/of watermeters, dan hoeft u niet aanwezig te zijn voor de jaarlijkse opname.  Onze technieker komt tot voor het gebouw en ontvangt daar alle data.

 

Waarom betaal ik meer dan vorig jaar ?2021-05-18T13:41:47+02:00

Dit kan meerdere oorzaken hebben :

Een meetapparaat meet méér eenheden dan het jaar ervoor. Dit hoger verbruik kan het gevolg zijn van gewijzigde levensomstandigheden (bijvoorbeeld de geboorte van een kind), of van een groter aantal graad-dagen (koudere periode).

Het zou ook kunnen dat de radiatoren in het appartement gewoon hoger afgeregeld werden (thermostaatkranen verder opengedraaid)

Indien het aantal eenheden hetzelfde is gebleven en dat de kosten toch gestegen zijn, dan is dit waarschijnlijk te wijten aan een (sterke) stijging van de eenheidsprijs ten gevolge van hogere energieprijzen, of aan een hoger percentage aan vaste kosten.

Waar passen calorimeters op nieuwe radiatoren?2021-06-17T10:50:57+02:00

Al onze verwarmingskostenverdelers zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de Europese normen, EN834 voor elektronische verdelers en EN835 voor verdampingsverdelers.

Deze normen worden beschouwd als de regels van de kunst opgesteld door experts op het gebied van het gebruik en de installatie van verdelers om de collectieve stookkosten te verdelen.

De standaard is daarom: plaatsing op het voorvlak, halverwege de lengte, ¾ van de hoogte (gemeten vanaf de onderkant).

Go to Top